Briketter är ej återvinningsbart

ÅTERVINNING Vissa produkter består av material som inte går att återvinna, men de kan helt säkert tas omhand på ett mer eller mindre hållbart sätt. Vi kan berätta hur.
Stena Recycling jobbar med utgångspunkt från avfallstrappan som är en hörnsten för alla som arbetar med avfallshantering och återvinning.

Visste du att…

… avfallstrappan är en del av Miljöbalken och EU:s avfallsstrategi från 1989. Läs gärna mer om avfallstrappan.

Om briketter

OBS i vissa kommuner skall briketter/grillkol läggas bland brännbara grovsopor, titta gärna på din kommuns hemsida för att se vad som gäller för dig.

Dela