Bilmotor sorteras som bilskrot

DEMONTERING/ÅTERVINNING Övergivna fordon och fordonsdelar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken har därför fordonsägare ett ansvar för att förvara sina fordon på ett riktigt sätt eller lämna in dem för skrotning med återvinning. Miljön skonas, resurser och energi sparas.

Visste du att…

… det finns ett producentansvar för uttjänta bilar, som innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige är skyldig att ta emot den gratis, och att se till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Om bilen saknar väsentliga delar, som växellåda eller motor får producenten dock begära skälig ersättning för skrotningen. Reglerna kring producentansvaret finns i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

Själva transporten av skrotbilen till bilskroten bekostas av bilägaren.

Själva skrotningen av bilen är också väl reglerad, se bilskrotningsförordningen (2007:186).

Dela