Bok (inbunden) sorteras som grovsopor (brännbara)

ENERGIUTVINNING Avfall (skrymmande) som av olika anledningar inte kan källsorteras för återvinning, men som kan energiutvinnas (förbrännas).

Visste du att…

… som privatperson lämnar du dina grovsopor (brännbara) på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Viktigt om bok (inbunden)

Kanske kan du ge bort dina böcker till en loppis? Har du många inbundna böcker? Lämna då in dem som grovavfall (brännbara) på en ÅVC. Om böckerna är inbundna kan de sorteras som tidningar om pärmen avlägsnas.

Dela