Converse (sneakers) sorteras som grovsopor (brännbara)

ENERGIUTVINNING Avfall (skrymmande) som av olika anledningar inte kan källsorteras för återvinning, men som kan energiutvinnas (förbrännas).

Visste du att…

… som privatperson lämnar du dina grovsopor (brännbara) på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Om converse (sneakers)

Om dina Converse bara är slitna och du tröttnat på färgen så är det mycket smartare att skänka dem till någon som ger dem nytt liv än att slänga dem bland brännbara soporna.

 

Dela