Dagbok (inbunden) sorteras som grovsopor (brännbara)

ENERGIUTVINNING Avfall (skrymmande) som av olika anledningar inte kan källsorteras för återvinning, men som kan energiutvinnas (förbrännas).

Visste du att…

… som privatperson lämnar du dina grovsopor (brännbara) på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Viktigt om dagbok (inbunden)

Vill du verkligen slänga din gamla dagbok, den kan vara rolig att spara som minne av hur du var som ung?
Om du avlägsnar pärmen kan boken sorteras som tidningar medan pärmen sorteras som grovsopor. Har du många inbundna böcker? Lämna då in dem som grovavfall (brännbara) på en ÅVC.

Dela