Fallfrukt (stor mängd) sorteras som trädgårdsavfall

KOMPOSTERING/ENERGIUTVINING Det trädgårdsavfall du sorterar ut mals ner och kan återvinnas till kompostjord, biobränsle och biogas.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du ditt trädgårdsavfall på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).
Läs mer på din kommuns hemsida
om var du hittar en ÅVC nära dig.

Dela