Gökur (huset) sorteras som träavfall

ENERGIUTVINNING Det träavfall du sorterar flisas och används till biobränsle. Det ersätter fossila bränslen, vilket bidrar till att minska växthuseffekten.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du ditt träavfall på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).
Läs mer på din kommuns hemsida
om var du hittar en ÅVC nära dig.

Om träavfallet uppstår i ditt företag, verksamhet eller BRF så kan Stena Recycling hjälpa er med återvinningen.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Om gökur (huset)

Ett gökur är en typ av pendelur som skjuter ut en gökfigur genom en lucka då klockan slår jämna slag, och markerar timslagen genom att med små luftbälgar imitera gökens läte.

Dela