Gummiankor sorteras som brännbart (soppåsen)

ENERGIUTVINNING Soppåsen innehåller skräpet som blir kvar när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovsopor, förpackningar och tidningar. Innehållet i soppåsen kan nu energiutvinnas genom förbränning.

Visste du att…

… i somliga kommuner sorteras det organiska matfallet ut från soppåsen.
Läs mer om hur din kommun hanterar det organiska avfallet på din kommuns hemsida.

Bor du i en BRF och tycker att ni kan bli bättre på att källsortera/återvinna? – Vi är proffs på återvinning och hjälper er gärna.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Om gummiankor

Badankor är vanligen gjorda för att lekas med vid bad. De är då ofta gjorda så att leksaken producerar ett enkelt pipande ljud om man klämmer till. På dyrare modeller kan ljudet istället vara ett genuint kvackande ljud precis som en riktig anka. Badankor kan ofta ha hål i näbben så att man genom att klämma på den kan få ankan att spruta vatten. De är normalt konsturerade så att de flyter när de hamnar i vattnet.

 

Dela