Hålslev (plast) sorteras som hårdplast

ÅTERVINNING Den hårdplast du sorterar ut blir råvara för tillverkning av nya plastprodukter. Det sparar olja och energi.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du hårdplast på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). I vissa kommuner har man inte möjlighet att återvinna hårdplast, utan den energiutvinns genom förbränning. Sortera den då som grovsopor (brännbara)
Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.

Om hårdplasten uppstår i ditt företag, verksamhet eller BRF så kan Stena Recycling hjälpa er med återvinningen.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Dela