Husgeråd (trä) sorteras som träavfall

ENERGIUTVINNING Det träavfall du sorterar flisas och används till biobränsle. Det ersätter fossila bränslen, vilket bidrar till att minska växthuseffekten.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du ditt träavfall på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).
Läs mer på din kommuns hemsida
om var du hittar en ÅVC nära dig.

Om träavfallet uppstår i ditt företag, verksamhet eller BRF så kan Stena Recycling hjälpa er med återvinningen.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Dela