Impregnerat trä sorteras som impregnerat trä

ENERGIUTVINNING Det impregnerade trä du sorterar ut tas omhand på ett säkert sätt för att förhindra spridning av gifter. Träet flisas och förbränns i speciellt anpassade värmeverk.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du ditt träavfall på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).
Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.

Om träavfallet (impregnerat) uppstår i ditt företag, verksamhet eller BRF så kan Stena Recycling hjälpa er med återvinningen.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Dela