Julgran sorteras som trädgårdsavfall

KOMPOSTERING/ENERGIUTVINING Det trädgårdsavfall du sorterar ut mals ner och kan återvinnas till kompostjord, biobränsle och biogas.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du ditt trädgårdsavfall på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).
Läs mer på din kommuns hemsida
om var du hittar en ÅVC nära dig.

Om julgran

Många städer har speciella uppsamlingställen för gamla julgranar. Titta på din stads hemsida för mer information.

Dela