Kräftor sorteras som organiskt avfall (komposterbart)

KOMPOSTERING Det organiska material du sorterar ut blir jordförbättringsmedel eller gödning. Näringen återförs till jorden och konstgödslingen minskas.

Visste du att…

… det är inte alla kommuner som sorterar ut det organiska avfallet utan i dessa kommuner läggs det i sopppåsen.
Läs mer om hur din kommun hanterar hushållsavfallet

Dela