Matolja sorteras som organiskt avfall (komposterbart)

KOMPOSTERING Det organiska material du sorterar ut blir jordförbättringsmedel eller gödning. Näringen återförs till jorden och konstgödslingen minskas.

Visste du att…

… det är inte alla kommuner som sorterar ut det organiska avfallet utan i dessa kommuner läggs det i sopppåsen.
Läs mer om hur din kommun hanterar hushållsavfallet

Viktigt om matolja

Häll gärna matoljan i en flaska eller burk med lock innan du lägger det i soppåsen. Har du stora mängder ska du läman det på din ÅVC.
Häll inte ut matolja i avloppet.

Dela