Nödraket sorteras som explosiva varor

DESTRUKTION De explosiva varor du sorterar ut och lämnar in tas om hand på ett säkert sätt för att förhindra skada. Till explosiva varor räknas explosiva föremål, ämnen eller blandningar som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier m.m.). Att ta hand om sina överblivna/kasserade explosiva varor är viktigt så att ingen kommer till skada eller att varan hamnar i orätta händer.

Visste du att…

… explosiva varor lämnas på närmaste polisstation eller möjligen hos handlaren där de är inköpta.
För mer information kontaktas polisen på tel: 114 14

Dela