överblivna läkemedel sorteras som läkemedel

DESTRUKTION/ENERGIUTVINNING De läkemedel du sorterar ut och lämnar in tas om hand på ett säkert sätt för att förhindra spridning av ämnen. Att ta hand om sina gamla läkemedel är viktigt för att innehållet i dem inte ska spridas i naturen eller missbrukas.

Visste du att…

… överblivna eller gamla mediciner/läkemedel kostnadsfritt kan lämnas till apoteket. Alla apotek har producentansvar och är skyldiga att ta emot överbliven medicin från privatpersoner. När läkemedlen lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta, gratis.

Om överblivna läkemedel

Använd gärna Apotekets returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel.

Tänk på att plåster som innehåller läkemedel och pulverinhalatorer fortfarande innehåller stor mängd aktiv läkemedelssubstans även när du har använt dem klart. Lämna även dessa på apotek.

Det går bra att hälla ihop burkar med tabletter och kapslar samt tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna.

Dela