P-piller sorteras som läkemedel

DESTRUKTION/ENERGIUTVINNING De läkemedel du sorterar ut och lämnar in tas om hand på ett säkert sätt för att förhindra spridning av ämnen. Att ta hand om sina gamla läkemedel är viktigt för att innehållet i dem inte ska spridas i naturen eller missbrukas.

Visste du att…

… överblivna eller gamla mediciner/läkemedel kostnadsfritt kan lämnas till apoteket. Alla apotek har producentansvar och är skyldiga att ta emot överbliven medicin från privatpersoner. När läkemedlen lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta, gratis.

Dela