Panodilförpackning (karta) sorteras som plastförpackningar

ÅTERVINNING De plastförpackningar du sorterar ut blir råvara för nya plastprodukter. Det sparar olja och energi.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du dina plastförpackningar på närmsta återvinningsstation (ÅVS).
Här hittar du en ÅVS nära dig

Om det blir mycket plastförpackningar i ditt företag, verksamhet eller BRF så kan Stena Recycling hjälpa er med återvinningen.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Om panodilförpackning (karta)

Förpackningar som består av flera material och inte går att ta isär, sorteras efter det material som dominerar. I de flesta kommuner samlas idag mjuk- och hårdplast in tillsammans. Tomma tablettkartor med både metall och plast läggs bland plastförpackningarna.

Dela