Skumplast (skyddsförpackning) sorteras som plastförpackningar

ÅTERVINNING De plastförpackningar du sorterar ut blir råvara för nya plastprodukter. Det sparar olja och energi.

Visste du att…

… som privatperson lämnar du dina plastförpackningar på närmsta återvinningsstation (ÅVS).
Här hittar du en ÅVS nära dig

Om det blir mycket plastförpackningar i ditt företag, verksamhet eller BRF så kan Stena Recycling hjälpa er med återvinningen.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Viktigt om skumplast (skyddsförpackning)

Har du mycket skumplastsförpackningar lämnar du dem på din närmsta ÅVC.

Dela