Tältsäng sorteras som grovsopor (brännbara)

ENERGIUTVINNING Avfall (skrymmande) som av olika anledningar inte kan källsorteras för återvinning, men som kan energiutvinnas (förbrännas).

Visste du att…

… som privatperson lämnar du dina grovsopor (brännbara) på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.
Kontakta oss på marknad@stenarecycling.se

Om tältsäng

Sorteringsanvisningarna för tältsäng kan skilja sig åt mellan kommuner. Fråga personalen på återvinningscentralen i din kommun om sängen skall läggas hos metallskrot, brännbara grovsopor eller på deponi.
Dela